Bewindvoering

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Een onderbewindstelling wordt uitgesproken door een kantonrechter, met uw toestemming. U krijgt hiervan een officiële verklaring, dit wordt een Beschikking genoemd. 

Een bewindvoerder neemt uw financiële zaken volledig over. Van het beheren van uw inkomen en tot het betalen van alle vaste lasten. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat u de voorzieningen krijgt waar u recht op heeft zoals; huurtoeslag en zorgtoeslag, voldoende inkomen, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen, etc. Ook wordt uw belastingaangifte verzorgd en worden er regelingen getroffen met eventuele schuldeisers. 

In geval van problematische schulden wordt de mogelijkheid bekeken voor een schuldhulpverleningstraject en wordt u geholpen met de aanvraag hiervan.

InBalans werkt met OnView, een online systeem waarin u uw eigen dossier kunt zien en een overzicht heeft van uw inkomsten en uitgaven. Zo wordt ervoor gezorgd dat u volledig op de hoogte bent van wat er gebeurt in uw financiële zaken.

Een bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiële zaken op een verantwoorde wijze te beheren. 

Afspraak maken?

Contact

Bewindvoering

Momenteel geen berichten.

sluit venster