Curatele

Curatele is een manier om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De rechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

  • beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.
  • rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen.
  • administratie en belastingaangifte doen.
  • het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
  • persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat.
  • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
  • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
  • (financieel) verslag doen aan de rechter over het verloop van de curatele.

De curator betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken. Een betrokkene kan 1 of 2 curatoren hebben.

Afspraak maken?

Contact

Curatele

Per 1 juli uitbreiding van ons team!

donderdag 25 mei 2023

Wij zijn zeer verheugd jullie te kunnen vertellen dat we per 1 juli een uitbeiding van ons team gaan krijgen. 

Jaap Mulders komt ons als bewindvoerder versterken. Hierdoor kunnen we de dienstverlening voor onze klanten bijvoorbeeld in de vakantieperiode beter laten verlopen. Wij zien uit naar de samenwerking met Jaap en wensen hem veel werkplezier. 

 

 

Per 1 juli uitbreiding van ons team!
sluit venster